print logo

Ombudsman: ‘Gemeenten wijzen burgers onvoldoende de weg’

Veel gemeenten hebben het herkennen, oplossen of voorkomen van problemen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk niet op orde. Waar kan men problemen melden? Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, is kritisch.

Gemeenten zouden zelf veel actiever moeten zijn in het opsporen van problemen en daarvoor dan maatwerk bieden om deze problemen op te lossen, vindt Van Zutphen. De Nationale Ombudsman volgt de ontwikkelingen van de afgelopen jaren kritisch. Mensen weten vaak niet waar ze met hun problemen moeten aankloppen. Vragen blijven veelal onbeantwoord, privacy is vaak niet gewaarborgd of mensen worden zelfs onjuist bejegend.

Dit moet veranderen, schrijft de ombudsman in zijn onderzoeksrapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen'. Van Zutphen verwacht dat zijn bevindingen worden meegenomen in het Rijksbrede programma om het verloop van de decentralisaties kritisch te volgen.

Geplaatst op: 03-03-2017

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners