print logo

Onderzoek en behandeling - niet vergoed

U vindt hier informatie over diagnose en behandeling van dyslexie die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dat is het geval als uw kind niet voldoet aan de gestelde voorwaarden voor vergoeding.

Alle kinderen op basis- en voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo kunnen op elk moment via school of opleiding of op initiatief van de ouders door een gekwalificeerde deskundige onderzocht worden op dyslexie.

Voldoet uw kind niet aan de voorwaarden om de kosten van onderzoek en behandeling vergoed te krijgen, dan moet u deze kosten vaak zelf betalen. De voorwaarden voor vergoeding vindt u bij Dyslexie behandelen.

Taak school

Valt uw kind op school uit op problemen met lezen en/of spelling? Volgens de richtlijnen van het protocol dyslexie, zou de school dan altijd een handelingsplandyslexie moeten maken en het kind extra ondersteuning moeten geven.

Alle scholen in Nederland hebben een of meerdere protocollen Leesproblemen en dyslexie gekregen, waar deze richtlijnen in staan. Deze protocollen zijn handreikingen voor leerkrachten, remedial teachers en andere leesspecialisten en bevatten concrete handvatten voor de opzet van een goed dyslexiebeleid.

U kunt uw school - of het samenwerkingsverband waar uw school aan is verbonden - vragen in hoeverre zij het protocol hebben ingevoerd of willen gaan invoeren.

Meer informatie

Geplaatst op: 09-07-2013
Laatste wijziging: 07-02-2014
Gerelateerd

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners