print logo

Dyslexie op school

In Nederland heeft ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen moeite met leren lezen. Leert een kind niet goed lezen, dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat basisscholen leesproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.

Veel basisscholen geven aan onvoldoende kennis en capaciteit te hebben voor begeleiding van leerlingen met leesproblemen. Om scholen te ondersteunen zijn daarom dyslexieprotocollen ontwikkeld.

De protocollen geven aan op welke manier de leerkracht leesproblemen kan sigaleren en aanpakken. De bedoeling is dat scholen het protocol in de praktijk ook gebruiken. Als een kind met leesproblemen uitvalt zou een school altijd een handelingsplan moeten maken en een kind extra ondersteuning geven volgens de richtlijnen van het protocol dyslexie.

Als ouder van een kind met leesproblemen of dyslexie is het belangrijk te weten waar u over praat als u in gesprek gaat met de school. Bij het onderdeel Dyslexie op school gaan wij daarom uitgebreid in op de handvatten die de protocollen geven, zowel voor de school als voor de ouders zelf.

 

 

 

 

Laatste wijziging: 16-12-2010

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners