print logo

Aanpassingen en hulpmiddelen bij dyslexie

Vanaf groep 5 leren kinderen steeds zelfstandiger gebruik te maken van informatiebronnen en hun leeswoordenschat uit te breiden. Bij kinderen met ernstige leesproblemen of dyslexie is dit een heikel punt. Vaak hebben zij moeite met het niveau en de grote hoeveelheid van de teksten, die zij qua intelligentie wel aan kunnen. Ook in het voortgezet onderwijs blijft dit een probleem.

Om hun autonomie te vergroten, zijn vaak speciale maatregelen (aanpassingen) en hulpmiddelen noodzakelijk. Deze bevorderen de zelfredzaamheid binnen en buiten school, versterken het gevoel van eigenwaarde en motiveren de leerling om te blijven lezen en/of schrijven.

1. Aanpassingen/speciale maatregelen

Onder speciale maatregelen vallen:

  • Aanpassingen die de gevolgen van lees- en spellingsproblemen bij het lezen en schrijven verminderen ('compensatie')
  • Ontheffing van bepaalde opdrachten ('dispensatie').

Zie Aanpassingen bij het lezen en schrijven.

2. ICT-hulpmiddelen en ondersteunende technologie

Er komen steeds meer ICT- of digitale hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als een kind van deze hulpmiddelen gebruik maakt, is het aan te raden om op school en thuis met dezelfde voorzieningen te werken. Er zijn hulpmiddelen voor het lezen, voor spelling en voor beide. Kijk voor meer informatie bij ICT-hulpmiddelen.

Vergoeding hulpmiddelen

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om de kosten van dyslexiehulpmiddelen af te trekken van de belasting. Kijk hiervoor bij Belastingaftrek van kosten bij dyslexie.

Laatste wijziging: 19-07-2012

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners