print logo

Links over dyslexie en onderwijs

Overzicht van links over onderwijs en dyslexie.

In dit overzicht nemen wij geen links op naar websites van hulpverleners en andere organisaties met een commercieel belang.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over dyslexie en informatie over hulpverlening en onderwijs bij dyslexie, kunt u bellen met de gratis Dyslexielijn van Balans. Voor de andere stoornissen kunt u terecht bij de Informatietelefoon van Balans.

Thema's

De links zijn onderverdeeld in de volgende thema's:

Onderwijs algemeen

 • Dyslexie basisonderwijs
  Informatie over dyslexie in het basisonderwijs op onderwijssite Kennisnet
 • Dyslexie gids
  Praktische gids (pdf) over dyslexie voor scholen voor voortgezet onderwijs (van ministerie van Onderwijs)
 • GoVmbo
  GoVmbo is een nieuwe educatieve game die uitleg geeft over het voortgezet onderwijs en met name het vmbo. Door het spel te spelen doen leerlingen kennis op over het voortgezet onderwijs en kunnen zij zich beter oriënteren op hun toekomst.
 • Handicap+Studie
  Informatie over studeren met een handicap of chronische ziekte van Expertisecentrum Handicap+studie
 • Studiekeuze 123
  Op deze website worden alle opleidingen in het hoger onderwijs met elkaar vergeleken. Inclusief een overzicht waarin de handicapvriendelijkheid van een hogeschool of universiteit wordt aangegeven. Daarbij is gekeken naar voorlichting, extra aandacht bij de start van de studie, beschikbaarheid van hulpmiddelen, speciale begeleiding en aanpassing van het curriculum.
 • ROC.nl
  Vraagbaak voor iedereen die een functiebeperking heeft en graag een opleiding wil volgen. Deze website heeft ook een overzicht van alle scholen die een Steunpunt Opleiding en Handicap hebben.
 • Schoolvo.nl
  Deze website van de VO-raad bevat de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, op verschillende onderdelen zoals bijvoorbeeld examens, zitten blijven, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid.
 • Europees Referentie Kader
  Belangrijke informatiebron voor scholen die werken met het Europees Referentie Kader of dat willen gaan doen.
 • Brief van de minister van OCW over de vraag of leerlingen met dyslexie of dyscalculie niet onnodig zwaar worden getroffen door de verzwaring van de exameneisen met als bijlage het rapport van de Inspectie van het Onderwijs: Verkennend onderzoek dyslexie en dyscalculie
 • Informatie van de Rijksoverheid over voortgezet onderwijs.

Advies, ondersteuning en onderzoek

 • Dyslexie en vreemde talen
 • Site over dyslexie en de gevolgen ervan bij het leren van de moderne vreemde talen (met de nadruk op Engels).
 • KPC Groep
  Onderwijsadviesorganisatie, die protocollen en andere instrumenten voor het onderwijs ontwikkelt en publicaties uitbrengt voor onderwijs, ouders en leerlingen. Website biedt veel informatie over dyslexie.
 • Kwaliteitsinstituut Dyslexie
  Instituut dat de kwaliteit van de dyslexiezorg in Nederland inventariseert, monitort en optimaliseert. Initiatief van Landelijke Oudervereniging Balans.
 • Makkelijk Lezen Plein
  Tips en informatie over leesproblemen voor kinderen, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen
 • Stichting Dyslexie Nederland (SDN)
  Stichting die de kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk wil bevorderen
 • Dyslexieroute
  Site die antwoorden geeft op veelgestelde vragen rond dyslexie, onderwijs en de relatie met de gezondheidszorg.

Eindexamen

 • Cito
  Cito ontwikkelt volgsystemen en toetsen voor PO en VO en school- en centrale examens voor het VO
 • CvE (voorheen CEVO)
  Het College voor Examens stelt examenopgaven vwo, havo, vmbo vast
 • Eindexamenbesluit, artikel 55
  Artikel waarin wettelijk is geregeld dat leerlingen met een handicap, waaronder dyslexie, aangepast examen mogen doen
 • Eindexamenblad.nl
  Officiële website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs met alle informatie over de jaarlijkse examens
 • Eindexamen.nu
  Site van het LAKS en de NCRV
 • Eindexamensite.nl
  Site die scholieren helpt bij de voorbereiding van het eindexamen. Met oefenexamens.
 • Examenklachtenlijn
  Eindexamenklachtenlijn van het LAKS (alleen geopend tijdens het 1e en 2e tijdvak)
 • LAKS
  Landelijk Aktie Komitee Scholieren is een organisatie van, voor en door scholieren. Het LAKS heeft een infocentrum voor vragen en klachten over school, examens, regelingen e.d.
 • Toetswijzer Eindexamen
  Site van Kennisnet met links naar informatie over de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs
 • Toetswijzer Cito
  Internetgids voor het onderwijs met informatie over toetsing, examinering en evaluatie (van Kennisnet)

Masterplan Dyslexie

Passend onderwijs

Laatste wijziging: 13-02-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners