print logo

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) telt ruim 500.000 studenten. Het mbo bestaat uit veel uiteenlopende opleidingen, van administratief medewerker tot metaalbewerker. De meeste van de ruim 500 mbo-opleidingen zijn georganiseerd in 50 zogenaamde Regionale Opleidingscentra (ROC's).

Dyslexiebeleid

Elke mbo-opleiding bepaalt zelf hoe zij met studenten met dyslexie omgaat, welke hulp en begeleiding er geboden wordt. Daardoor zijn er grote verschillen in dyslexiebeleid per locatie, opleiding, docent en mentor.

Het Protocol Dyslexie mbo moet eraan bijdragen, dat er in de toekomst een eenduidig dyslexiebeleid komt op alle mbo-opleidingen. Maar iedere mbo-opleiding kiest zelf of er wel of niet met het protocol wordt gewerkt. Lees meer over het Protocol Dyslexie mbo.

Eigen verantwoordelijkheid van de student

Belangrijk is te weten dat een mbo-student zelf om de aanpassingen moet vragen en zelf zijn begeleidingsbehoefte kenbaar moet maken bij de decaan of het steunpunt Opleiding en Handicap van de gekozen opleiding. Lees meer over Steunpunten Opleiding en Handicap op ROC.nl.

Ouders meer betrekken

Sommige studenten vinden het moeilijk om zelf hun begeleidingsbehoeften duidelijk te maken. Ze zijn wat minder zelfredzaam. Ouders doen er dan verstandig aan zelf contact met de opleiding op te nemen. Als ouders meer betrokken worden bij de studiekeuze en mbo-opleiding van hun kinderen presteren de leerlingen beter en stoppen ze minder vaak voortijdig met hun opleiding. Dit geldt ook voor jongeren van 18 jaar en ouder, die - hoewel formeel volwassen - toch vaak een kwetsbare groep vormen. Lees ook het artikel in Balans Magazine 7 (augustus/september 2010) De expert, dat ben je zelf.

Oriëntatie

De gekozen richting, de ernst van de dyslexie en de behoefte aan ondersteuning van uw kind bepalen welke aanpassingen en hulpmiddelen hij nodig zal hebben op het mbo. Vóór aanmelding bij een opleiding is het verstandig om eerst te kijken wat de gekozen opleiding doet voor studenten met dyslexie en of dat voldoende is voor uw kind. Een hulp daarbij kan zijn:

  • de keuzegids mbo
  • het Steunpunt Opleiding en Handicap van de gekozen opleiding

Voor aanmelding kunt u de volgende punten te bespreken:

  1. Werkt de opleiding met het protocol Dyslexie mbo?
  2. Heeft de opleiding een Steunpunt Opleiding en Handicap?
  3. Welke voorzieningen biedt de opleiding voor studenten met dyslexie?
  4. Welke extra voorzieningen voor studenten met dyslexie biedt de opleiding bij examens of toetsen?
  5. Kunnen studenten met dyslexie als het nodig is hun stages opsplitsen of anders inrichten?
Geplaatst op: 26-07-2011
Laatste wijziging: 04-02-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners