print logo

Leren lezen in de onderbouw

Voordat kinderen naar school gaan, ontwikkelen ze al een taalbewustzijn. Zo weten ze dat je van losse woorden zinnen kunt maken en dat je zinnen kunt opdelen in losse woorden. Rond hun derde jaar krijgen kinderen een fonologisch bewustzijn: ze gaan de klankstructuur van taal doorzien. Ze kunnen dan bijvoorbeeld van losse lettergrepen langere woorden maken ('nijn'-hok').

Groep 1 en 2

Vanaf groep 1 leert een kind eigenlijk al lezen. Kinderen ontdekken, vooral tegen het einde van groep 2, dat gesproken woorden uit losse klanken bestaan. Dit heet het fonemisch bewustzijn, een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen in groep 3. Zie Leren lezen in groep 1 en 2.

Groep 3

In groep 3 begint een kind echt met leren lezen en schrijven. In deze fase is het aanleren van klank-letterkoppelingen en letterkennis belangrijk. Kinderen leren ook woorden schrijven als ondersteuning van het lezen. Zie Leren lezen in groep 3.

Groep 4

In groep 4 wordt het leesproces ingewikkelder. Er is steeds meer aandacht voor het begrijpend lezen. Ook het schrijven wordt steeds belangrijker. Zwakke lezers krijgen het nu moeilijker. Zie Leren lezen in groep 4.


Icoon Pijl naar rechts [1543] Verder naar Leesproblemen in de onderbouw

Laatste wijziging: 24-01-2011

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners