print logo

De invloed van dyslexie

Dyslexie kan een grote invloed hebben op het kind en zijn omgeving. Veel ouders geven aan dat hun kind naast een leerprobleem ook sociaal-emotionele problemen heeft. Leren lezen en schrijven is voor kinderen vaak belangrijk. Als dit niet goed gaat, schaadt dit het zelfvertrouwen van het kind.

Onvoldoende motivatie

Zeker wanneer er nog geen diagnose is gesteld kan het kind allerlei redenen bedenken waarom het lezen en spellen niet lukt. Het kind moet erg veel oefenen met weinig resultaat. Hierdoor ontstaat vaak demotivatie.

Lichamelijke klachten

Ook kan een kind klagen over buikpijn of hoofdpijn. De inspanning die het op school moet leveren kan zo zwaar zijn dat dit zich uit in lichamelijke klachten. Of het kind probeert hiermee (onbewust) de aandacht van de lees- en spellingproblemen af te leiden.

Andere problemen

Een kind met dyslexie heeft naast problemen met lezen en spellen, vaak met meerdere vaardigheden problemen. Bijvoorbeeld met rekenen en het verwerken van instructies van de leerkracht. Het gevaar bestaat dat gedacht wordt dat het kind niet goed genoeg zijn best doet, met alle gevolgen van dien.

Faalangst

De kans bestaat dat het kind faalangst ontwikkelt, de angst om te falen of tekort te schieten, de angst om niet aan bepaalde verwachtingen te kunnen voldoen. Lees meer over faalangst.

Behalve voor het kind, heeft dyslexie ook voor de ouders de nodige gevolgen. En ook eventuele broers en zussen kunnen er gevolgen van ondervinden. Lees meer hierover bij de Gevolgen thuis.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Bekijk het filmpje Dyslexie daagt uit!

 

Laatste wijziging: 10-02-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners