print logo

Hoe kunt u uw kind helpen?

Ouders hebben vaak al in een vroeg stadium in de gaten dat er 'iets' aan de hand is met hun kind. Het is belangrijk dat ouders hun eigen observaties serieus nemen. Lees meer bij Signaleren.

Ondersteunen

Als een kind dyslexie heeft, heeft dat ook consequenties voor de ouders. Voor ouders is het de belangrijkste taak om het kind te blijven bemoedigen en ondersteunen bij het leren omgaan met dyslexie. Lees verder over Steun en begrip.

Daarnaast kan de ouder een rol spelen bij het oefenen en trainen. Juist kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig met lezen en spellen. Lees meer over Extra oefenen.

Ook kan het belangrijk zijn dat de ouder een rol speelt bij een goede afstemming tussen de leerkracht en de hulp die van buiten gegeven wordt. Meer hierover vindt u bij Overleg.

Dyslexie en leesproblemen

Om ouders van een kind met dyslexie te ondersteunen, heeft Balans in samenwerking met Lannoo het boek Dyslexie en leesproblemen uitgebracht. Dit
boekje maakt het ouders makkelijker om samen te werken met de school als er bij hun kind sprake isBoek dyslexie en leesproblemenvan leesproblemen en dyslexie.

De informatie in dit boek biedt ouders handvatten bij het begeleiden van een kind met dyslexie van schooljaar tot schooljaar. De systematische en chronologische opzet sluit aan bij de dagelijkse praktijk op scholen, waar de protocollen leesproblemen en dyslexie als leidraad worden gebruikt.

Laatste wijziging: 14-02-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners