print logo

Doe mee aan de peiling van UW Ouderplatform over wachtlijsten voor jeugdhulp!

voor ouders in de regio Utrecht-west (gemeente De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden

Doe mee met de peiling over wachtlijsten in de jeugdzorg van UW Ouderplatform. Deze peiling is voor ouders in de regio Utrecht-west (gemeente De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden) Is dit niet op uw situatie van toepassing dan kunt u ons helpen om deze mail door te sturen naar ouders die hier wel mee te maken hebben. 

Omdat we enkele signalen hebben van toenemende wachtlijsten voor jeugdhulp houden we een peiling om de stand van zaken in beeld te krijgen. Het kan hier gaan om wachtlijsten voor gezinnen die psychische hulp, opvoed ondersteuning en/of hulp voor kinderen met een beperking nodig hebben.

Inhoud van de peiling

De peiling bestaat uit 7 meerkeuze vragen en ruimte voor een toelichting. In de vragen wordt onder andere ingegaan op de duur van de wachtlijst, aanbod van overbruggingszorg en de informatievoorziening. Bij voldoende deelname worden de gegevens zonder herleidbare informatie verwerkt voor een advies aan de gemeenten. Het standpunt van UW Ouderplatform is dat alle kinderen recht hebben op passende hulp en er geen stagnatie mag optreden in de ontwikkeling omdat de juiste hulp niet snel genoeg beschikbaar is. 

Praktische tips

  • U kunt het formulier invullen voor uw kind die nu op de wachtlijst staat, nu zorg ontvangt of zorg afgerond is in 2015 of 2016. 
  • Graag per kind 1 formulier invullen. 
  • Deel geen persoonsgegevens in het formulier. Wilt u een persoonlijk advies dan kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nl 
  • We houden ook een peiling bij scholen, zorgaanbieders en andere betrokkenen. Hiervoor is een ander formulier beschikbaar op onze website: www.uwouderplatform.nl 
  • In de hele peiling worden geen persoonlijke gegevens van kinderen gevraagd zodat de privacy geborgd is.

Vragen
Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar info@uwouderplatform.nl Over de uitslag van dit onderzoek hoort u meer via onze nieuwsbrief.

Wij hopen op een groot respons zodat we een goed onderbouwd advies kunnen uitbrengen. Vast dank voor uw bijdrage.

Klik hier voor het formulier

 


Geplaatst op: 30-05-2016

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners