print logo

Dyslexie in combinatie met andere stoornissen (comorbiditeit)

Dyslexie komt vaak voor in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyscalculie, met aandachtsstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-/taalstoornissen. Ook kinderen met het syndroom van Klinefelter hebben vaak dyslexie.

Comorbiditeit

Als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen, noemt men dit comorbiditeit. Bij al deze stoornissen is er net als bij dyslexie sprake van een probleem met de informatieverwerking in de hersenen.

Soms hebben kinderen met dyslexie ook problemen met het onthouden van talige informatie. Verder komt het relatief vaak voor dat zij grote moeite hebben hun werk te structureren.

Kijk voor meer informatie bij:

Zie ook het artikel in Balans Magazine 1 (december 2011/januari 2012) over de combinatie autismespectrumstoornis en dyslexie De nadruk ligt altijd alleen op autisme en Het zijn zulke geweldige kinderen (Balans Magazine 4, april 2011).

Onderkenning

Vaak zijn er discussies over wat er allemaal bij dyslexie hoort. Bij dyslexie gaat het om lees- en spellingsproblemen. Andere problemen zijn het gevolg van dyslexie of worden veroorzaakt door de bijkomende stoornissen.

Wanneer er één stoornis is vastgesteld, is het wel belangrijk dat de andere niet over het hoofd wordt gezien en dat niet alle problemen aan de ene stoornis worden toegekend. Elke stoornis heeft een specifieke aanpak nodig. Voor dyslexie is dat gericht op lees- en spellingstaken.

Icoon Pijl naar rechts [1543] Lees ook Bijkomende stoornis / comorbiditeit bij Vergoeding dyslexiezorg

 

Laatste wijziging: 24-10-2013

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners