print logo

Welke gevolgen heeft dyslexie?

Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen heeft ernstige gevolgen in deze 'talige' maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden.

Onderwerpen op deze pagina:

Belangrijkste gevolgen

De belangrijkste gevolgen van dyslexie voor een kind zijn:

  • Belemmeringen in het onderwijs
    In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dit heeft ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en belemmert kinderen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie kiezen ook een onderwijsniveau dat lager is dan ze op grond van hun intelligentie aan kunnen.

  • Sociaal-emotionele problemen
    Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatieproblemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.

Dyslexie kan ook een grote invloed hebben op de situatie thuis. Bij het onderdeel Dyslexie Thuis gaan we daar uitgebreid op in.

Vooroordelen

Voor alle duidelijkheid: dyslexie is beslist geen luiheid van kinderen, geen gebrek aan intelligentie en geen modeziekte die bedacht wordt door veeleisende ouders. Ook is dyslexie geen speciale gave. Al kunnen kinderen met dyslexie net als andere kinderen wel talenten hebben op andere gebieden. Het is dan de kunst die talenten een kans te geven.

Onzichtbare handicap

Dyslexie heeft niet alleen gevolgen voor het leren van de talen, maar ook voor vakken waar veel lezen bij te pas komt. Leerlingen met dyslexie moeten daar, in vergelijking met hun klasgenoten met eenzelfde intelligentie, onevenredig veel energie in steken. Het is daarom van belang bij alle vakken rekening te houden de lees- en spellingsproblemen en niet alleen bij de taalvakken en zoveel mogelijk compenserende maatregelen te treffen.

De gevolgen van dyslexie spelen niet alleen op school, maar ook tijdens een studie of beroepsopleiding en later op de werkvloer. In de huidige maatschappij is dyslexie dan ook een serieuze handicap/belemmering.  

Anti-PestWet

Op 1 augustus 2015 treedt de anti-pestwet in werking. Dat betekent dat alle scholen in het funderend onderwijs vanaf dat moment een anti-pestmethode moeten gebruiken, die voldoet aan een aantal criteria. Ook moeten scholen de sociale veiligheid monitoren en een vertrouwenspersoon annex pestcoördinator hebben. De Onderwijsinspectie gaat erop toezien dat scholen de wet naleven. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting halverwege 2014 bij de Tweede Kamer ingediend.

De voorwaarden voor anti-pestprogramma's zijn: 

• het programma is theoretisch goed onderbouwd
• het programma is empirisch adequaat onderbouwd
• randvoorwaarden om het programma uit te voeren zijn duidelijk beschreven.

In het voorjaar wordt bekend welke methoden het best zijn onderbouwd. De meest kansrijke methoden worden vervolgens in de praktijk op effectiviteit getest.

Meer informatie vindt u op:

de website van de kinderombudsman

de website www.pesten.nl

de website van de rijksoverheid

Omgaan met dyslexie

Dyslexie-Express

Om leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen met dyslexie in de praktijk van alledag is de Dyslexie-Express samengesteld. De Dyslexie-Express richt zich voornamelijk op begeleiding van leerlingen met dyslexie op sociaal-emotioneel gebied.

Dyslexie de baas

Voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar is door Universiteit Utrecht een training ontwikkeld om beter om te gaan met dyslexie. Hierdoor kunnen problemen als angst, somberheid, aandachtsproblemen, verminderd geloof in eigen kunnen en problemen met leeftijdgenoten voorkomen worden. Lees meer op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.

 Zie ook:

 

Laatste wijziging: 20-05-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners