print logo

Kinderen met leesproblemen

Kinderen in groep 3 leren hoe vormen horen bij letters en hoe letters horen bij bepaalde klanken. Hiermee begint het technisch (leren) lezen. Lees meer bij Wat is technisch lezen?

Extra hulp

Sommige kinderen leren dit wat minder snel dan andere. Ongeveer 10% van de leerlingen in groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal 'klaar' voor het leren lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp. Uitgebreide informatie over het signaleren en aanpakken van leesproblemen vindt u bij het onderdeel Dyslexie op school.

Als het kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie. Het is dan raadzaam om verder onderzoek te laten doen door een dyslexiespecialist op school of een externe deskundige in te schakelen voor een diagnostisch onderzoek en behandeladvies. Meer informatie hierover vindt u bij het onderdeel Dyslexie behandelen.

Technisch leesprobleem

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie.

Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

Variaties 

Dyslexie is niet bij elk kind hetzelfde. Het kan variëren in ernst en bijkomende stoornissen. Lees meer bij Variaties in dyslexie.

 

Laatste wijziging: 21-01-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners