print logo

Links over dyslexie

In dit overzicht vindt u links naar websites die interessant kunnen zijn voor ouders, leerkrachten, jongeren en kinderen met leesproblemen of dyslexie en voor hun ouders en leerkrachten.

Wij nemen in dit overzicht geen links op naar websites van hulpverleners.

De links zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Advies en informatie

Advies en informatie - voor ouders

 • Dyslexie en vreemde talen
  Site over dyslexie en de gevolgen ervan bij het leren van de moderne vreemde talen (met nadruk op Engels).
 • Handicap+Studie
  Informatie over studeren met een handicap of chronische ziekte van Expertisecentrum Handicap+studie
 • Interventions for literacy
  Engelse website die beoogt te helpen met kiezen van behandelmethoden.
 • Kennisnet
  Onderwijsportaal en expertisecentrum over ict in het onderwijs. Met informatie over basis- en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs voor verschillende doelgroepen (scholieren, ouders en onderwijsmedewerkers).
 • Let op!
  Informatiepunt voor leerstoornissen, waaronder dyslexie, voor ouders, leerkrachten, jongeren en kinderen. Site van Vlaamse vereniging Die-'s-lekti-kus.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Advies en informatie - voor het onderwijs

 • CPS
  Onderwijsadviesorganisatie. Biedt trainingen en handreikingen aan docenten voor begeleiding van leerlingen met dyslexie.
 • De Lantaarn
  Adviesdienst voor school en ouders (van 4 tot 12-jarigen). Biedt internetcursus dyslexie aan ouders en leerkrachten. Website met informatie over dyslexie.
 • GoedteLezen.nl 
  Project van Dedicon: praktische richtlijnen dyslexie voor oefeningen en toetsen, voor leerkrachten
 • Interventions for literacy
  Engelse website die beoogt te helpen met kiezen van behandelmethoden.
 • Kennisnet
  Onderwijsportaal en expertisecentrum over ict in het onderwijs. Met informatie over basis- en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en speciaal onderwijs voor verschillende doelgroepen (scholieren, ouders en onderwijsmedewerkers). 
 • KPC Groep
  Onderwijsadviesorganisatie, die protocollen en andere instrumenten voor het onderwijs ontwikkelt en publicaties uitbrengt voor onderwijs, ouders en leerlingen. Website biedt veel informatie over dyslexie.
 • LBRT
  Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers. Vereniging van leerkrachten, gespecialiseerd in de hulp van leerlingen met leerproblemen.
 • Leraar 24
  Video's en dossiers voor de onderwijspraktijk: Dossier dyslexie
 • Taalonderwijs
  Site Expertisecentrum Nederlands over taalonderwijs en dyslexie. de Protocollen Leesproblemen en Dyslexie voor het regulier en speciaal basisonderwijs
 • Vraagbaak dyslexie
  Veelgestelde vragen en antwoorden over dyslexie voor onderwijsmedewerkers (website Masterplan Dyslexie)

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Advies en informatie - voor hulpverleners

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Hulpmiddelen en ondersteuning

 • Dyslexieplein
  Is... elkaar helpen verder te komen. Via handige filmpjes, zonder veel te hoeven lezen. 
 • Loket aangepast lezen
  Landelijk loket van de openbare bibliotheken met uitleenservice voor mensen met een leesbeperking.
 • Dedicon
  Stichting die toegankelijke leesvormen maakt voor scholieren, studenten en vakbeoefenaren met een leeshandicap. Dedicon levert ondermeer gesproken schoolboeken voor het voortgezet onderwijs.
 • Grenzeloos lezen
  Website van Dedicon met folders en tijdschriften van overheid en bedrijven in toegankelijk formaat voor mensen met een leesbeperking (o.a. folders Belastingdienst, NS en Rijksoverheid, Allerhande, Consumentengids en Greenpeace Magazine)
 • Makkelijk Lezen Plein
  Tips en informatie over leesproblemen voor kinderen, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen
 • Surfplank Dyslexie
  Werkmap met bundeling van handige technieken en simpele stappenplannen voor het gebruik van de computer bij dyslexie. Met keuzewijzer voor ICT-hulpmiddelen. De map is ontwikkeld door de Vlaamse vereniging Die-'s-lekti-kus.
 • Omdeschool
  Een mindmap is een tekening van pictogrammen (plaatjes) met tekst. Zie Wikipedia voor meer informatie over mindmappen. Mindmapping software voor leerlingen en leerkrachten is gratis te proberen door downloaden via de website.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Eindexamen

 • Cito
  Cito ontwikkelt volgsystemen en toetsen voor PO en VO en school- en centrale examens voor het VO
 • CvE (voorheen CEVO)
  College voor Examens. Stelt examenopgaven voor vwo, havo en vmbo vast.
 • Eindexamen
  Vraag en antwoord van de Rijksoverheid omtrent het eindexamen - van het Ministerie van OCW
 • Eindexamen.nu
  Informatie, tips, examenroosters, forum en uitslagen. Opgezet in samenwerking met LAKS.
 • Examenblad.nl
  Officiële website met alle informatie over de jaarlijkse examens in het VO. Met informatie over:
  • Eindexamenbesluit, artikel 55
   Artikel waarin wettelijk is geregeld dat leerlingen met een handicap, waaronder dyslexie, aangepast examen mogen doen
  • Maartmededeling
   Officiële examenmededeling met aanvullende informatie over de beoordeling van spelling bij Nederlands en Engels en het gebruik van woordenboeken voor de examens.
  • Rooster en toegestane hulpmiddelen examen
   Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo
  • Septembermededeling voor eindexamens
   Officiële examenmededeling met richtlijnen over de vorm waarin de school het examen kan aanbieden aan leerlingen met dyslexie
 • Examenklacht.nl
  Site van Laks met informatie over de eindexamens en voor het indienen van klachten en vragen over de examens tijdens de examenperiode.
 • Examenkrant
  Krant voor eindexamenleerlingen, met belangrijke informatie over komende eindexamens. Er zijn twee examenkranten: voor vmbo en havo-vwo.
 • Kennisnet
  Onderwijsportaal en expertisecentrum over ict in het onderwijs.
  Direct naar:
  • Toetswijzer Cito
   Internetgids op Kennisnet voor het onderwijs, met informatie over toetsing, examinering en evaluatie.
  • Toetswijzer Eindexamen
   Overzicht op Kennisnet van interessante links naar informatie over de centrale eindexamens in het VO, waaronder diverse oefenexamens.
 • LAKS
  Landelijk Aktie Komitee Scholieren. Organisatie van, voor en door scholieren, met infocentrum voor vragen en klachten over school, examens, regelingen e.d.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Kinderen en jongeren

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Onderzoek en diagnose

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Masterplan Dyslexie

 • Expertisecentrum Nederlands
  Organisatie voor taalontwikkeling en verbetering taalonderwijs op basisschool en voorschoolse periode
 • Masterplandyslexie.nl
  Alle informatie over achtergrond en uitvoering Masterplan Dyslexie
 • KPC Groep
  Onderwijsadviesorganisatie, die ondermeer dyslexieprotocollen voor het onderwijs ontwikkelt.

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Passend onderwijs

 • Informatiepunt Passend Onderwijs
  Website van het Informatiepunt Passend Onderwijs, aanspreekpunt voor vragen en ondersteuning op het gebied van Passend Onderwijs.
 • Passend Onderwijs
  Informatie over passend onderwijs van Ministerie van Onderwijs, met overzicht van alle documenten van het ministerie hierover, zoals nieuws- en persberichten, publicaties en kamerstukken.
 • Steunpunt Passend Onderwijs
  Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.   

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Belangenorganisaties

 • Die-'s-lekti-kus
  Vlaamse vereniging voor leerstoornissen en/of problemen bij het leren.
 • Sprankel
  Vlaamse vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen, waaronder dyslexie
 • Woortblind
  Vereniging voor dyslectische mensen

Icoon Pijl omhoog [1615] naar boven

Buitenland

Europa

Onderstaande organisaties zijn lid van de EDA (European Dyslexia Association)

Geplaatst op: 15-06-2011
Laatste wijziging: 04-02-2014

Ledenadministratie

(030) 225 50 50

Open: ma-vr 9.00-17.00 uur

Contact met Balans

Telefoon & adres

(030) 225 50 50

Weltevreden 4a
3731 AL De Bilt

Contact met Balans

twitter | facebook
Copyright 2017 Steunpunt Dyslexie  | Disclaimer

Partners