Informatie omtrent dyslexie

Over het Steunpunt Dyslexie.

Het Steunpunt Dyslexie zet zich in voor kinderen met dyslexie. We willen een duidelijke bron van informatie zijn voor kinderen met dyslexie en hun ouders. Het doel van het steunpunt is het bieden van steun aan dyslectici en het bevorderen van kennisoverdracht van de wetenschap naar de praktijk.

Wat is dyslexie

Vier procent van alle mensen op aarde heeft dyslexie. Het woord ‘dyslexie’ komt uit het Grieks. Het bestaat uit de delen ‘dys’ en ‘lexis’. Het woord ‘dys’ betekent in het Grieks ‘beperkt’. Het woord ‘lexis’ betekent ‘woord’. Oftewel: ‘beperkt woord’. Mensen met deze beperking kunnen niet goed woorden lezen, schrijven en onderscheiden. Wat de oorzaak is van dyslexie, is niet helemaal bekend. Er zijn onderzoeken die erop wijzen dat dyslexie erfelijk is.

Ontdek wat dyslexie precies is →

Oefenen met dyslexie

Het is voor kinderen met dyslexie belangrijk te blijven oefenen met lezen en schrijven. Kinderen die een dyslexiebehandeling volgen, krijgen daarom ook huiswerk mee. Hoe kunnen ouders kinderen motiveren om te lezen? En hoe kun je op een leuke manier oefenen met spelling?

Meer over oefenen met dyslexie →

Zorg & Dyslexie

Dyslexiezorg valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Deze wet wordt uitgevoerd door gemeenten. Wat is dyslexiezorg precies? Wat houdt dat in? En wie vergoedt het? En wat kunnen ouders en kinderen ervan verwachten? Wanneer spreken we van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED)?

Lees meer over zorg en dyslexie →

School & Dyslexie

Scholen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen. De school kan bepaalde regelingen hebben om kinderen met dyslexie tegemoet te komen. Zo kan bijvoorbeeld de lay-out van teksten worden aangepast of mag er misschien een spiekboekje gebruikt worden.

Wat doet de school voor kinderen met dyslexie? →

Dyslexie behandelen

Een dyslexiebehandeling wordt vaak gegeven door een orthopedagoog, in samenwerking met een psycholoog en de ouders. Tijdens een behandeling gaan kinderen aan de slag met nieuwe woorden en zinnen. Ook krijgen kinderen vaak huiswerk mee van de behandelaar. De behandeling helpt bij het technisch lezen en het spellen van woorden en zinnen.

Hoe ziet een dyslexiebehandeling eruit? →

Herkennen van dyslexie

Er zijn een aantal kenmerken waaraan dyslexie te herkennen valt. Denk bijvoorbeeld aan lang spellend lezen, moeite met rijmen of geen verschil horen tussen de verschillende klanken. Wat gebeurt er als je kind dyslexie heeft? En welke ondersteuning is er mogelijk?

Lees meer over het herkennen van dyslexie. →