De behandeling van dyslexie

Dyslexiebehandeling: dit houdt het in

Om te leren omgaan met dyslexie, zijn er dyslexiebehandelingen. Deze worden vaak gegeven door een orthopedagoog en een psycholoog. Behandeling van dyslexie vraagt veel tijd van kinderen, ouders en behandelaren. Hoe ziet een dyslexiebehandeling er eigenlijk uit? Wat doen kinderen precies? En hoe kunnen ouders helpen?

Wat houdt de behandeling in?

Om dyslexie te kunnen behandelen, is het belangrijk dat kinderen en ouders goed met elkaar samenwerken. Een dyslexiebehandeling wordt vaak gegeven door een orthopedagoog, in samenwerking met een psycholoog. Een psycholoog is soms nodig omdat kinderen met dyslexie zich vaak niet begrepen voelen. Het kan dan fijn zijn om met een psycholoog te praten. Het is fijn om met iemand te praten die je begrijpt en snapt hoe je je voelt.

Bij een dyslexiebehandeling is het belangrijk dat een ouder meegaat. De vader of moeder ziet en hoort dan hoe een behandeling eruitziet, wat hun kind precies doet en hoe kinderen reageren op de behandeling. Als een vader of moeder mee is, zijn kinderen vaak minder angstig. Ze voelen zich op hun gemak en willen graag laten zien wat ze kunnen.

Door met verschillende experts samen te werken, werkt een dyslexiebehandeling vaak beter. Uit onderzoek van de OCRN blijkt dat meer kinderen lezen, schrijven en spellen makkelijker vinden aan het eind van de behandeling.

Hoe werkt een dyslexiebehandeling?

Deskundigen behandelen kinderen en volwassen met dyslexie altijd een voor een. Er zijn geen groepsgesprekken. Voor veel kinderen is het fijn als de vader of moeder meegaat. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Kinderen met ernstige dyslexie moeten wekelijks langskomen voor een behandeling. De vader of de moeder is ‘co-therapeut’. Dat houdt in dat een vader of moeder dezelfde verantwoordelijkheid voor de behandeling draagt als de therapeut zelf.

Van ouders wordt verwacht dat ze bijna altijd meegaan. Doordat ouders zien hoe de behandelsessies werken, hoe de behandeling wordt gegeven en hoe kinderen reageren op de behandeling, weten ze hoe kinderen met dyslexie vooruitgaan. De ouders weten dan hoe de behandeling ook thuis verder kan gaan.

Tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling wordt er van alles besproken: kinderen gaan aan het werk met nieuwe woorden en zinnen, krijgen meer uitleg over dyslexie en samen met de therapeut wordt het huiswerk besproken. Wat heeft het kind geleerd? En hoe ging dat? Wat vindt het kind nog moeilijk? Dat soort zaken worden besproken. Daarom is het heel belangrijk dat ouders en kinderen het huiswerk serieus nemen. Het klinkt niet leuk, maar er moet flink worden geoefend om vooruit te gaan in het lezen en spellen. Zonder huiswerk heeft een behandeling geen nut.

Ouders en behandelaars zorgen er wel voor dat kinderen niet te hard werken. Als kinderen te hard moeten werken, hebben ze geen zin meer. Ze zien er als een berg tegenop om aan de slag te gaan met de oefeningen en snappen niet waarvoor ze het doen. Daarom raden experts aan om ongeveer 20 tot 30 minuten per dag te oefenen. Bij het oefenen is het een goed idee dat één van de ouders helpt. De vader of de moeder krijgt tips van de behandelaar en de behandelaar legt uit wat er moet worden geoefend. Ook leren de ouders hoe het oefenen moet worden aangepakt.

Behandelaren krijgen vaak de vraag hoeveel sessies er nodig zijn. Dat is van tevoren moeilijk te zeggen. Het hangt af van de ernst van de problemen en de inzet van de kinderen en de ouders. Meestal duurt een behandeling een half jaar tot twee jaar. In de meeste gevallen kunnen behandelaren in een periode van twaalf tot vijftien maanden een flink deel van de achterstand wegwerken.

Wat leren kinderen tijdens een behandeling?

Tijdens de behandeling gaan kinderen werken aan het technisch lezen en het spellen van woorden en zinnen. Soms helpt de behandelaar ook bij het huiswerk leren of bij begrijpend lezen. Door regels te leren, wordt het gemakkelijker de Nederlandse taal te gebruiken. Dat is ook wat technisch lezen inhoudt: het aanleren van structuur. Kinderen leren beter begrijpen hoe woorden eruitzien en hoe ze zijn opgebouwd.

Tegenwoordig gebeuren veel oefeningen via de computer. Toch is het wel heel belangrijk dat kinderen genoeg lezen. Kies daarom samen een boek, waarin het kind geïnteresseerd is. Bij het lezen gebruikt de behandelaar speciale manieren om falen te voorkomen. Kinderen die vroeger veel moeite hadden met lezen, gaan daardoor opeens met sprongen vooruit.

Bij spelling leren kinderen eerst welke letters bij welke klanken horen. Als kinderen dat doorhebben, worden de spellingregels aangeleerd. Om klanken als ei/ij en au/ou aan te leren, gebruiken kinderen trucjes. Met de regels die kinderen bij een therapeut leren, wordt meer gedaan dan met de regels op school. Het leren van het huiswerk gaat vooral goed als het begrijpelijk is. Als kinderen de stof snappen, hoeven ze minder tijd te besteden aan het leren.

Het kan ook zijn dat woorden moeten worden ‘gestampt’. In dat geval leert de therapeut kinderen met dyslexie technieken om beter en sneller te leren. Bij begrijpend lezen leren kinderen hoe ze een tekst logisch opbouwen en indelen. Zo kan het leestempo omhoog.

Volgens experts is het ook belangrijk dat kinderen kijken naar waarom iets er zo staat. Wat bedoelt de schrijver eigenlijk? Wat wil de schrijver dat je leert van deze tekst? Daarnaast vinden experts het belangrijk dat kinderen met dyslexie op hun eigen manier kunnen werken. Dat houdt in dat ze steun moeten krijgen, dat ouders en behandelaars op een goede manier met ze omgaan. Als een kind vertrouwen krijgt in zijn eigen kunnen en niet gespannen is, zal het spellen en lezen een stuk beter gaan.